Educatie en sensibilisering in de 21ste eeuw
Wereldhuis West-Vlaanderen
Stimuleren van wereldburgerschap